Spanish
עברית english

חבר הוועדה - השגריר ראובן מרחב

יליד 1936, ישראל, בן למשפחה שיצאה ברובה מגרמניה במועד. נשוי + 3 .

ראובן מרחב הוא בעל ניסיון מבצעי, מודיעיני, מדיני ותורתי של למעלה מ-40 שנה.

השגריר מרחב החל את תרומתו ושירותו למדינת ישראל בסיירת הצנחנים. לאחר מכן היה חבר קיבוץ 'דביר' בנגב, ויצא משם ללימודים בירושלים.

בשנת  1961 החל שירות של למעלה מ-30 שנה בשב"כ, במוסד ובמשרד החוץ בתפקידי מטה ושטח מגוונים בארץ ובחו"ל. בתפקידיו השונים השתתף בקידום נושאים לאומיים וכמנכ"ל משרד החוץ תרם להשגת פריצות דרך מדיניות ומבצעיות ברחבי העולם. (היחסים עם סין, הבסיס המדיני ל 'מבצע שלמה')
השגריר מרחב עסק למעלה מעשרים שנה במחקר ב"מכון ירושלים לחקר ישראל" על נושאים גיאופוליטיים הקשורים לירושלים. בזמנו סייע למר טדי קולק בריכוז צוות מעקב בנושאי מזרח ירושלים, השתתף בצוותים של מכון ירושלים לחקר ישראל על  הסדרים פוליטיים עתידיים בירושלים כעמית במכון והוביל את הצוות המשותף של משרד רה"מ ומכון ירושלים כהכנה לשיחות על הסדרי הקבע, עד להשתתפותו כיועץ לרוה"מ ברק בוועידת קמפ דויד בשנת 2000.

שימש כמרצה במכון לחקר תורת המערכה - המלת"ם (כיום 'מכון דדו') - של אגף המבצעים צה"ל, בתחומי הגיאופוליטיקה והחשיבה המערכתית.

פעיל בחברות ציבוריות ומעורב התנדבותית וציבורית בנושאים מגוונים, תוך דגש על הבטחת סיוע לניצולי שואה. 

השגריר מרחב פעיל בתחום החינוך ועוסק בפרויקטים רבים ומגוונים במסגרת קידום החינוך של בני הקהילה האתיופית ולקידום החינוך במכללות האזוריות.

השגריר מרחב הוא בוגר האוניברסיטה העברית, המכון ללימודי אסיה ואפריקה -בחוגים שפה וספרות ערבית, היסטוריה של ארצות האסלאם ושפות; למד לתואר שני בביה"ס להיסטוריה באוניברסיטת ת"א, וסיים קורסים מקצועיים בקהילת המודיעין. במסגרת לימודיו ובמשך השנים רכש ידיעה בשפות רבות: שליטה בעברית, באנגלית ובגרמנית, יכולת עבודה בצרפתית, בערבית ובפרסית וידיעה בסיסית בתורכית,באמהרית, באיטלקית וביידיש.

השגריר מרחב בשירות המדינה: שב"כ - מוסד - משרד הביטחון

בשירות הביטחון הכללי והתמחה בנושאי סיכול מודיעין המזרח אירופאי בישראל,  בדגש מבצעי על ברית המועצות.
שימש כמושאל כסגן ראש השלוחה של המוסד לאתיופיה ולאחר מכן כראש השלוחה בקניה בתפקידי קישור מדיני ובפעילות מבצעית מגוונת.

עם שובו לשב"כ שימש בתפקיד רמ"ח איסוף מודיעין וכסגן הממונה על הביטחון במשרד החוץ. שימש כשליח השב"כ באיראן בחברת הנפט הלאומית האיראנית כיועץ לשדרוג מערך האבטחה. היה ראש שלוחת המוסד באיראן ולאחר מכן כהן בתפקיד בכיר במטה המוסד.

במשרד הביטחון שימש כסגן מתאם נושאי ישראל לבנון.

משרד החוץ

בשנת 1983 עבר ממשרד מתאם הפעולות בלבנון לכהן כראש נציגות ישראל בבירות, במסגרת הסכם 1983 (בתואר שגריר). שהה בבירות עד יולי 1984.
בשנים 1985 - 1988 שימש כקונסול הכללי בהונג-קונג בתואר שגריר ולאחר מכן התמנה כמנהל הכללי של משרד החוץ עד 1991.

בשנת 2008 נקרא השגריר מרחב להכין את משלחת ישראל ל'וועידת טרזין לנכסי השואה' (פראג - יוני 2009) והיה ראש המשלחת בפועל.

ב - 2010 הוענקה לו ע"י נשיא הסנט של הרפובליקה הצ'כית מדליה כהוקרה על כך שהצליח להכליל בהצהרת הסיכום של הוועידה - הצהרת טרזין - נורמה הקוראת להקדשת הכנסות מרכוש ללא יורשים של קרבנות השואה במזרח אירופה למטרות רווחה וחינוך.  

משרד הקליטה

מנכ"ל משרד הקליטה, תוך דגש על הטיפול בעולי אתיופיה.


השופט (בדימוס) יעקב טירקל


השגריר שבתאי רוזן
1917-2010האלוף (במיל.) עמוס חורב


השגריר ראובן מרחב


פרופ' מיגל דויטש

לורד דיויד טרימבל

תא"ל (במיל.) קנת' ווטקין


פרופסור
טימות'י מק'קורמקעו"ד הושע גוטליב
מרכז הוועדה

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל