Spanish
עברית english

חבר הוועדה - פרופסור מיגל דויטש

מיגל דויטש (יליד 1955), פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מומחה למשפט מסחרי ודיני חוזים.

דויטש נולד בארגנטינה ועלה לישראל בגיל 10. למד בתיכון בליך, שברמת חן. את שירותו הצבאי עשה בחיל המודיעין. רכש את השכלתו המשפטית באוניברסיטת תל אביב, כשהוא מסיים בהצטיינות. קיבל את רישיון עריכת דין בשנת 1982. את התמחותו עשה אצל עו"ד פרופ' יובל לוי, בתחום דיני תאגידים ומשפט מסחרי. בין השנים 1982-1989 שימש כעורך דין פעיל במשרד עו"ד יורם סמואל. במקביל לעבודה הפרקטית, החל ללמוד במסלול הישיר לדוקטורט, באוניברסיטה העברית בירושלים. מנחהו בעבודה היה פרופ' יצחק אנגלרד, לימים שופט בית המשפט העליון. בשנת 1988 קיבל את הסמכתו כדוקטור למשפטים. בשנת 1990 צורף לסגל הבכיר בפקולטה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

דויטש מעביר מזה במשך שנים רבות את הקורסים הראשיים בדיני חוזים ובדיני קניין. בשנים האחרונות מעביר גם קורס ראשי חדש שנבנה על ידיו, בנושא משפט מסחרי, הכולל דיני חוזים מיוחדים ודיני נזיקין מסחריים. בעבר העביר גם את הקורסים הראשיים בדיני נזיקין, בתורת המשפט וסמינריון בתחום דיני הקניין הרוחני.

דויטש משמש כמרצה במספר אוניברסיטאות ומכללות נוספות, בעיקר בתחום דיני קניין ודיני חוזים. מעת לעת מרצה דויטש בכל מכוני ההשתלמויות: המכון להשתלמות שופטים, המכון להשתלמות פרקליטים, המכון להשתלמות עורכי דין של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, המכון של אוניברסיטת בר-אילן והמכון של לשכת עורכי הדין. בעבר כיהן כמנהל המכון להשתלמות עורכי דין, המשותף לאוניברסיטת תל אביב ולשכת עורכי הדין.

נשוי לאורנה ואב לשלושה.

 

תפקידים נוספים:
כהונה במשך כ- 6 שנים בתפקיד הממונה על המשמעת (סטודנטים) באוניברסיטת תל אביב (תחילה - סגן הממונה). מתן פסקי דין רבים, בעקבות שמיעת ראיות וטיעונים.

כהונה במשך כ- 4 שנים בתפקיד נשיא בית הדין לערעורים של המערכת המשמעתית באוניברסיטה (סטודנטים).

יו"ר וחבר, מעת לעת, בהרכבים של בית הדין המשמעתי למרצים, באוניברסיטת תל אביב.

חבר בבית-הדין לחוזים אחידים.

חבר בוועדה האוניברסיטאית לתכנון אקדמי, באוניברסיטת ת"א, המשמשת כוועדה עליונה לתכנון, ויו"ר וועדת הנהלים של האוניברסיטה.

חבר בוועדת ההיגוי האוניברסיטאית, באוניברסיטת ת"א, לקידום ההוראה והשירות באוניברסיטה, בראשות סגן הרקטור.

חבר הסנט המצומצם, באוניברסיטת תל אביב.

חבר הוועדה על-פי חוק מניות הבנקים שבהסדר, אשר ייצגה את אינטרס המדינה בבנק לאומי.

חבר בוועדה שהוקמה על ידי שר השיכון, לבחינת הסדרים חוזיים עם חברות משכנות.

חבר בוועדת החיפוש למינוי רשם פטנטים חדש, בראשות מנכ"ל משרד המשפטים.

חבר בוועדה לענייני חקיקה של ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה).

שימש כעורך של כתב העת המשפטי של לשכת עורכי הדין בישראל: "הפרקליט", החל משנת 1989 ועד 2005.

עבודת חקיקה:
עיסוק מזה כ- 17 שנים, עבור משרד המשפטים, בפעילות של הכנת הקודקס האזרחי החדש, במסגרת הוועדה לקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות הנשיא (בדימ') פרופסור אהרן ברק, לרבות חברות בוועדות-מישנה של וועדה זו: וועדה לעניין איחוד תרופות בחוזים ונזיקין; וועדה לחקיקה של חוק ירושה חדש; וועדה לעניין התיישנות. משמש כחוקר הראשי של וועדת הקודיפיקציה. במסגרת עבודה מקיפה זו, הכין את הצעת המבנה של הקודקס, הגיש והציג מחקרים מגוונים, וכן הכין לדיונים בוועדה, והציג בדיונים, את הצעות הנוסח של הגרסאות המתקדמות של הקודקס כולו (כ- 900 סעיפים). הצעות הנוסח האלה הובאו לדיונים בוועדה ובעקבות כך הכין את הנוסחים המיישמים את ההחלטות בדיונים. בוועדה חברים מיטב המומחים בישראל של המשפט האזרחי.
הכנה, עבור משרד המשפטים, של הצעות החקיקה של חוק המחשבים ושל חוק עוולות מסחריות, אשר נחקקו בשנים האחרונות, וליווי פעיל של הדיונים בשלבי החקיקה השונים בכנסת, לרבות הופעות בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, והכנת הניסוח המתחייב מן ההחלטות, עד להשלמת תהליכי החקיקה.
הופעות בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בדיונים על הכנת חוק ההתיישנות החדש.


השופט (בדימוס) יעקב טירקל


השגריר שבתאי רוזן
1917-2010האלוף (במיל.) עמוס חורב


השגריר ראובן מרחב


פרופ' מיגל דויטש

לורד דיויד טרימבל

תא"ל (במיל.) קנת' ווטקין


פרופסור
טימות'י מק'קורמקעו"ד הושע גוטליב
מרכז הוועדה

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל