Spanish
עברית english

מרכז הוועדה - עו"ד הושע גוטליב

עו"ד הושע  גוטליב סיים תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות ובעל תואר שני מבית הספר למשפטים, של אוניברסיטת הרווארד. במסגרת התואר השני התמחה בלימודי משפט חוקתי השוואתי, משפט בינלאומי (ממשל גלובאלי וטרור) ומדיניות ציבורית בבית הספר לממשל על שם ג'ון פ. קנדי.

היה חבר במערכת כתב העת של הפקולטה למשפטים "עיוני משפט" ונבחר לאחד מארבעת הטוענים במשפט המבוים הפומבי של הפקולטה למשפטים בשנת 2002. טרם לימודיו האקדמיים למד במסגרת ה"כולל" של ישיבת "מיר" בירושלים והוא בוגר ישיבת "כנסת ישראל חברון" בגבעת מרדכי שבירושלים. את לימודיו התיכוניים סיים בישיבה התיכונית "חורב", ירושלים, במגמת ערבית ספרותית.

במסגרת שירותו הצבאי  סיים קורס חובשים בהצטיינות ושימש כחובש קרבי בגדוד 13 של חטיבת גולני.

באקדמיה פעל במסגרות שונות:
הקליניקה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
עוזר מחקר, פרופ' אשר מעוז, משפט חוקתי.
חבר המשלחת של מרכז-על על שם צגלה למחקר בינתחומי של המשפט למכוני מקס פלאנק בהמבורג ובהיידלברג.
עוזר הוראה, ד"ר אריה אדרעי, בקורסים "מבוא למשפט עברי" ו"הציונות הלכה ואידיאולוגיה דתית".

ניסיון מקצועי:
מ-2007 עד 2009 שימש כיועץ מקצועי לשרי המשפטים; מרכז וועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק. במסגרת תפקידו ייעץ לשרי המשפטים בענייני ממשלה, כנסת, חקיקה ומערכת התביעה; כמו כן עסק בניהול וועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק במשרד ראש הממשלה וממונה על סדר היום; ייעץ בנושאי חקיקה, תקינה, וועדות הכנסת ומדיניות ציבורית; היה ממונה על מעקב אחר פעילות וביצוע החלטות במחלקות השונות במשרד המשפטים. כמו כן שימש כנציג שר המשפטים בפני וועדות מקצועיות וועדות הכנסת ומתאם מדיניות השר במשרד המשפטים ובמשרדי הממשלה.

מ-2006 עד 2007 במסגרת תפקידו כפרקליט במחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה, ביצע מחקר בעניין הסמכות האוניברסאלית וסיכון בכירים וליטיגציה בתיקי הסגרה. עבד מול ממשלת בריטניה בפרשת מות העיתונאי הבריטי ג'יימס מילר, מול משרד המשפטים בוושינגטון בסוגיות של עזרה משפטית והסגרות ומול קצינים בכירים בענייני "סיכון בכירים". מחקריו עסקו בין היתר ביחס של הדין הבינלאומי והפנימי במדינות רבות בסוגיות של ביטחון לאומי והמלחמה בארגוני הטרור.

ב-2006 הושע גוטליב סיים התמחות תחת פיקוחו של היועץ המשפטי לממשלה שם התמקד בתחום הפלילי והביטחוני ועסק בריכוז הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. בטרום ההתמחות התמקד הושע גוטליב בתחום המנהלי והאזרחי בלישכת היועץ המשפטי לממשלה.


השופט (בדימוס) יעקב טירקל


השגריר שבתאי רוזן
1917-2010האלוף (במיל.) עמוס חורב


השגריר ראובן מרחב


פרופ' מיגל דויטש

לורד דיויד טרימבל

תא"ל (במיל.) קנת' ווטקין


פרופסור
טימות'י מק'קורמקעו"ד הושע גוטליב
מרכז הוועדה

הוועדה הציבורית לבדיקת  האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל